Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Nazorgdossier

Omschrijving begrip

Dossier waarin opgenomen alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de nazorg en de resultaten van de nazorg.

Reikwijdte

In de huidige Richtlijn wordt in het algemeen aangegeven alle gegevens die betrekking hebben op nazorg op te nemen in een nazorgdossier. Dit wordt verder niet concreet uitgewerkt.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.