Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Nazorgkosten

Omschrijving begrip

De kosten die gemaakt worden voor nazorg.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden kosten voor de nazorg van bodemverontreinigingen aangegeven.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.