Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Nazorgorganisatie

Omschrijving begrip

Wijze waarop de nazorg georganiseerd is of partij die specifiek is opgericht voor het uitvoeren van nazorgwerkzaamheden.

Reikwijdte

In de Richtlijn is geen informatie hierover opgenomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.