Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Nazorgplan

Omschrijving begrip

Document waarin de wijze waarop de nazorg is vormgegeven, is vastgelegd.

Reikwijdte

In de Richtlijn is opgenomen uit welke onderdelen een nazorgplan moet bestaan.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.