Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Nazorgplichtige

Omschrijving begrip

Een instantie of persoon die verplicht is tot nazorgmaatregelen als na een sanering nog restverontreinigingen in de bodem zijn achtergebleven.

Reikwijdte

In de Richtlijn kan worden gezocht op de daarvoor relevante informatie.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.