Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Nazorgprogramma

Omschrijving begrip

Programma (overzicht) van de uit te voeren nazorgactiviteiten.

Reikwijdte

In de Richtlijn zijn voorbeelden van nazorgprogramma's opgenomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.