Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Nazorgtechnieken

Omschrijving begrip

Technieken voor de controle, uitvoering en monitoring van saneringstechnieken voor landbodem en waterbodem (o.a. IBC en in situ).

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt aandacht besteed aan technieken die kunnen worden toegepast bij nazorg in diverse situaties.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.