Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Nederlandse Emissie Richtlijn (NER)

Omschrijving begrip

Richtlijn met criteria voor de emissie van afvalgassen uit inrichtingen.

Reikwijdte

De informatie in de Richtlijn is beperkt tot een verwijzing naar de NER bij nazorg.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.