Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Nederlandse Richtlijn Bodemscherming (NRB)

Omschrijving begrip

Richtlijn die preventieve maatregelen voorschrijft aan bedrijven om bodemverontreiniging te voorkomen.

Reikwijdte

De Richtlijn wordt uitgebreid beschreven, zie [Beleidsblad Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB)].

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.