Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Nederlandse Wetgeving

Reikwijdte

Het betreft een verzamelbegrip. In de Richtlijn blijft het begrip beperkt tot de wetgeving in Nederland die een relatie heeft met landbodem- en waterbodemverontreiniging. In de Richtlijn is een uitgebreide beschrijving van de Nederlandse wetgeving opgenomen bij het onderdeel Beleid.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.