Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Netwerken

Omschrijving

Verzamelbegrip voor instanties die in het werkveld van bodem een netwerkfunctie vervullen.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt verwezen naar de volgende "netwerken" : CUR, Baggernet, Narip, Platform Bodembeheer, Platform Systeemgericht Grondwaterbeheer en Habiforum.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.