Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Niet vluchtig

Omschrijving begrip

Niet eenvoudig naar de gasfase over te brengen.

Reikwijdte

Het begrip wordt in de Richtlijn gehanteerd voor zover van belang voor de sanering en verwerking van grond, grondwater en baggerspecie.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.