Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Normstelling

Reikwijdte

De in de Richtlijn opgenomen informatie beperkt zich tot het beschrijven van de rol van normstelling bij nazorg en verwijzingen naar normen die worden gehanteerd voor het bepalen van de bodemkwaliteit. Normen zijn niet in de richtlijn verwerkt. In de toekomst zal dit bij toevoegen van onderdelen over bodemonderzoek nader worden opgenomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.