Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Nul-situatie onderzoek

Omschrijving begrip

Onderzoek met als doel het vastleggen van de beginsituatie.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het begrip gehanteerd voor het vastleggen van de uitgangssituatie voor het opstarten van saneringsmaatregelen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.