Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Nutriënten

Omschrijving

Verzamelnaam van voedingsstoffen in de bodem; de aanwezigheid van nutriënten is van belang voor biologische leven en het slagen van biologische technieken van sanering of zuivering.

Reikwijdte

In de huidige versie van de Richtlijn wordt het begrip alleen gebruikt in relatie tot de biologische aanpak bij de sanering van bodemverontreiniging en verwerking van grond, grondwater en of baggerspecie en de nazorg van saneringen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.