Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Oliën

Omschrijving

Verzamelnaam van stoffen die onder de titel olien wordt gehanteerd voor het bepalen van de kwaliteit van landbodems, en waterbodems.

Reikwijdte

In de huidige versie van de Richtlijn wordt het begrip alleen gebruikt in relatie tot de verwerking van grond, grondwater en of baggerspecie en de nazorg van saneringen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.