Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Omgeving

Reikwijdte

In de Richtlijn uitsluitend gebruikt als verzamelbegrip om de omgeving te beschrijven waarin de locale situatie zich bevindt (bodembeschermingsgebied, watergang of gebiedstype).

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.