Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Omgevingsanalyse

Omschrijving begrip

Het inzichtelijk maken van de gevolgen van een project en mogelijke alternatieven waarna via besluitvorming de kaders en randvoorwaarden worden geschapen voor het project of initiatief.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het begrip gebruikt in het kader van de communicatie rondom bodemsaneringsprojecten.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.