Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

On site analyse

Omschrijving begrip

Analyse die ter plekke op de site (verontreinigde lokatie) wordt uitgevoerd.

Reikwijdte

De informatie in de Richtlijn beperkt zich tot verwijzingen naar onderzoeksprojecten. Zo mogelijk wordt dit onderwerp nader uitgewerkt bij het in de toekomst toevoegen van het thema bodemonderzoek aan de richtlijn.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.