Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Onderafdichting

Omschrijving begrip

Een isolatiemethode waarmee beoogd wordt de verontreinigde bodem van onderen af te sluiten voor instromend grondwater en de verspreiding van verontreinigende stoffen naar diepere lagen te voorkomen.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen van de techniek behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.