Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Ondergrond

Omschrijving begrip

Het begrip komt in twee betekenissen voor in de Richtlijn. Enerzijds als het onderste deel van de bodemhorizont (dieper dan 1 meter) en anderzijds als de diepere bodem waarbij met name sprake is van een grondwaterverontreiniging. In het document Van Trechter naar Zeef wordt dit begrip gebruikt bodemverontreiniging in de vorm van een grondwaterpluim waarvoor een kosteneffectieve saneringsaanpak mogelijk is.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden uitgebreid saneringstechnieken voor de ondergrond (met name in situ- en isolatietechnieken) behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.