Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Onderhoud watergang (diepte)

Omschrijving begrip

Verwijderen van deeltjes om de afvoer van het oppervlaktewater te verbeteren.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het beleid met betrekking tot onderhoudsbaggerspecie beschreven. Verder wordt het begrip in de processchema’s van de Richtlijn gebruikt als aanleiding voor het uitvoeren van onderzoek en/of sanering van een waterbodem. Het onderwerp zelf vormt geen onderdeel van de Richtlijn.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.