Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Onderzoek

Omschrijving begrip

Onderzoek is in de Richtlijn het verzamelbegrip voor het onderdeel Onderzoek in het werkproces. Met onderzoek wordt bedoeld het orienterend onderzoek, verkennend onderzoek, historisch onderzoek, nader onderzoek, saneringsonderzoek, nul-situatieonderzoek en depotkeuringen.

Reikwijdte

Het thema onderzoek is in de huidige versie van de Richtlijn nog niet uitgewerkt. Het vormt een van de aandachtspunten voor de komende periode.

In het onderdeel 'Bodemonderzoekstechnieken' zijn 130 (water)bodemonderzoekstechnieken beschreven.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.