Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Onderzoek naar ernst

Omschrijving begrip

Onderzoek met betrekking tot de vraag of voor een terrein sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. In aanvulling hierop is het nader onderzoek erop gericht om vast te stellen of wel of niet sprake is van een spoedeisend geval van ernstige bodemverontreiniging.

Reikwijdte

In de huidige versie van de Richtlijn wordt uitsluitend de functie van het nader onderzoek beschreven en wordt vervolgens verwezen naar relevante protocollen en beleidsbladen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.