Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Onderzoek naar geval

Omschrijving begrip

Onderzoek met betrekking tot de vraag of voor een terrein sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, m.a.w. of er sprake is van een grondverontreiniging (>I-waarde) met een omvang van > 25 m3 of een grondwaterverontreiniging (>I-waarde) met een omvang van > 100 m3 bodemvolume.

Reikwijdte

In de huidige versie van de Richtlijn wordt uitsluitend de functie van het nader onderzoek beschreven en wordt vervolgens verwezen naar relevante protocollen en beleidsbladen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.