Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Onderzoeken verontreiniging landbodem

Omschrijving begrip

Vaststellen van de kwaliteit van de landbodem op grond van de Wet Bodembescherming.

Reikwijdte

Begrip wordt in de processchema’s van de Richtlijn gebruikt als aanleiding voor het uitvoeren van onderzoek en/of sanering van landbodem. Het onderwerp zelf vormt nog geen onderdeel van de Richtlijn. Het thema zal wel in de komende jaren aan de Richtlijn worden toegevoegd.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.