Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Onderzoekfinanciers

Omschrijving begrip

Instellingen die onderzoeken en/of projecten financieren op het gebied van bodemsanering en bodembeheer (o.a. SKB).

Reikwijdte

In de huidige Richtlijn is geen inhoudelijke informatie opgenomen over instanties die (bodem)onderzoek financieren. Wel wordt verwezen naar de websites van organisaties als SKB, Delft Cluster, Stowa en Agentschap NL die als medefinancier voor (bodem) onderzoek kunnen optreden.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.