Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Onderzoekstechnieken

Omschrijving begrip

Onderzoekstechnieken is in de Richtlijn het verzamelbegrip voor technieken voor het onderzoeken van de bodem. Met onderzoekstechnieken wordt bedoeld dossieronderzoek, modellering, veldonderzoek en laboratoriumonderzoek. Deze technieken zijn (veldonderzoek uitgezonderd) niet inhoudelijk in de huidige richtlijn opgenomen. In het onderdeel 'Bodemonderzoekstechnieken' zijn 130 (water)bodemonderzoekstechnieken beschreven.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.