Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Ontgraven

Omschrijving begrip

Bodemsaneringstechniek waarbij de bodemverontreiniging fysiek verwijderd wordt door middel van graven.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen van de techniek behandeld. Verder wordt de samenhang tussen grondstromen en het ontgraven beschreven.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.