Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Ontgraven onder en naast bebouwing

Omschrijving begrip

Ontgraven van verontreinigde grond onder en naast bouwkundige constructies die moeten worden behouden.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen van de techniek behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.