Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Ontgrondingenwet

Omschrijving begrip

Het primaire doel van de wet is een doelmatige afweging van alle bij de ontgronding betrokken belangen.

Reikwijdte

Begrip wordt in de processchema’s van de Richtlijn gebruikt als aanleiding voor het uitvoeren van onderzoek en/of sanering van landbodem. Het onderwerp zelf vormt (nog) geen onderdeel van de Richtlijn.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.