Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Ontwerp

Omschrijving begrip

Onder ontwerp wordt verstaan het bedenken en op hoofdlijnen uitwerken van een saneringsmaatregel.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het begrip gebruikt als een fase in het werkproces van onderzoek en sanering van (water)bodems.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.