Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Oorzaak verontreiniging

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het begrip gebruikt als verzamelbegrip voor het beschrijven van oorzaken van bodemverontreiniging, te weten bodembedreigende activiteiten, incidenten en diffuse belasting. In de Richtlijn is geen specifieke informatie over dit onderwerp opgenomen. Dit wordt in de toekomst meegenomen bij het thema bodemonderzoek.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.