Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Operationele stortplaats

Omschrijving begrip

Een afvalverwijderingsterrein voor het storten van afvalstoffen op of in de bodem (d.w.z. onder de grond).

Reikwijdte

In de Richtlijn worden saneringstechnieken (isolatie) en de nazorg beschreven die met het oog op het beheer van de bodem ter plaatse van voormalige stortplaatsen kan voorkomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.