Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Ophooglaag

Omschrijving begrip

Door de mens aangebrachte laag grond om bebouwing mogelijk te maken.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het begrip enkel gebruikt ter aanduiding van de bodemopbouw.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.