Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Oppervlaktewater

Omschrijving begrip

Water dat zich aan de oppervlakte vertoont.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het beleid met betrekking tot de lozing van verontreinigd grondwater op het oppervlaktewater beschreven.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.