Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Optimalisatie

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het begrip op enkele plaatsen gebruikt bij de beoordeling van de toepasbaarheid van een saneringstechniek en de bestaande mogelijkheden om het functioneren van een techniek te verbeteren.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.