Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Organische stoffen

Omschrijving

Verzamelnaam van stoffen die onder de titel organische verbindingen staan opgenomen in de Circulaire bodemsanering behorende bij de Wbb.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het begrip gebruikt voor zover van belang voor de verwerking van grond en of baggerspecie en de nazorg van saneringen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.