Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Oriënterend onderzoek

Omschrijving begrip

Onderzoek naar aanleiding van een vermoeden dat er sprake is van een geval van (ernstige) bodemverontreiniging.

Reikwijdte

In de huidige versie van de Richtlijn wordt uitsluitend de functie van het oriënterend onderzoek beschreven en wordt vervolgens verwezen naar relevante protocollen. In de toekomst zullen de inhoudelijke aspecten van het oriënterend onderzoek binnen het thema onderzoek worden uitgewerkt.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.