Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Overheid

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het Bodembeleid en de bijbehorende wet- en regelgeving uitgebreid beschreven. Landelijke, provinciale en gemeentelijke beleidsstukken kunnen worden gevonden op de websites van de betreffende overheden. Het begrip wordt verder genoemd wat betreft de rol van de overheid als bevoegd gezag bij vergunningen of procedures of als geldverstrekker (ISV, ILG en vangnet Wbb). De rol van de overheid zal verder terugkomen bij de uitbreiding van de richtlijn met juridische aanvullingen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.