Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Partijen

Omschrijving begrip

Organisaties en/of groepen van personen die in het kader van onderzoek, planvorming en uitvoering(svoorbereiding) van bodemsaneringsvraagstukken een bepaalde rol hebben.

Reikwijdte

Binnen de Richtlijn wordt het begrip gebruikt voor de structurering van andere begrippen als instanties/organisaties en de rollen van deze instanties binnen bodem- en waterbodemsanering. Er wordt in de Richtlijn op veel plaatsen verwezen naar de websites van de diverse partijen, c.q. organisaties.
Niet wordt met het begrip gedoeld op ‘hoeveelheden’ of ‘volumeeenheden’ te bemosteren of te keuren grond of baggerspcie.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.