Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Passieve nazorg

Omschrijving begrip

Nazorg waarbij er passieve maatregelen genomen moeten worden om de restverontreiniging te controleren en beheren (bijvoorbeeld kadastrale registratie en kenbaarheid).

Reikwijdte

In de Richtlijn is met name informatie opgenomen over de nazorg van landbodemsaneringen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.