Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Peilbuis

Omschrijving begrip

Verticale buis met een kleine diameter ter monstername van het grondwater en waarin de grondwaterstand kan wordt gemeten.

Reikwijdte

De informatie in de Richtlijn beperkt zich tot het beschrijven van de peilbuis als middel om het verloop van saneringsprocessen te monitoren. Peilbuizen als onderdeel van bodemonderzoek komt op een later moment aan de orde.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.