Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Peilingen

Omschrijving begrip

Het bepalen van de hoogte.

Reikwijdte

De informatie in de Richtlijn beperkt zich tot het beschrijven van de toepassing van peilingen voor het bepalen van de diepte of het niveau van baggerspecie.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.