Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Persleiding

Omschrijving begrip

Leiding waardoor onder druk een vloeistof wordt getransporteerd.

Reikwijdte

De informatie in de Richtlijn beperkt zich tot het beschrijven van transportleidingen voor water of baggerspecie.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.