Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Pilot

Omschrijving begrip

Een praktijkgricht grootschalig onderzoek ter verkenning en opsomming van de kansrijkheid van een saneringsoplossing en de hierbij te tackelen problemen.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden pilot proeven voor het testen van nieuwe saneringstechnieken beschreven en worden verwijzingen gegeven naar de resultaten van onderzoeksprojecten op pilot schaal.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.