Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Planvorming

Omschrijving begrip

Planvorming is in de Richtlijn het verzamelbegrip voor het onderdeel planvorming in het werkproces. Hiermee wordt met name het concreet uitwerken van de saneringsmethode in een plan bedoeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.