Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Platform bodembeheer

Omschrijving begrip

Ontmoetingsplaats voor alle partijen die betrokken zijn bij het beleid en de praktijk van bodembeheer. Een van de netwerkorganisaties waar in de Richtlijn naar wordt verwezen.

Klik externe linkhier om naar www.bodembreed.nl/platforms/bodembeheer te gaan.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.