Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Platform systeemgericht grondwaterbeheer

Omschrijving begrip

Platform met als doel actief in te spelen op kansen voor een duurzaam beheer van grondwatersystemen. Een van de netwerkorganisaties waar in de Richtlijn naar wordt verwezen.

Klik externe linkhier om naar www.grondwaterplatform.nl te gaan.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.