Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Ploegen

Omschrijving begrip

Mechanisch baggerwerktuig.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het principe van de techniek beschreven.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.